Plans d'igualtat

Plans d'igualtat


PLA D’IGUALTAT A L’EMPRESA

A qui s’adreça:

Si ets una empresa amb menys de 50 persones treballadores, pots implantar un PLA D’IGUALTAT A L’EMPRESA de forma voluntària.

L’objectiu:

L’objectiu d’aquest servei és establir un conjunt de mesures per l’empresa que serveixin per assolir igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat inclouen, entre d’altres, matèries d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l'assetjament sexual.

Per què cal elaborar un pla d’igualtat de gènere? En que consisteix:

Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó de sexe. Es tracta d’una eina que serveix per fixar els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Tracta temàtiques com ara l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar o la prevenció de l'assetjament sexual, entre d’altres.

Com fer-ho:

Les companyies de menys de cinquanta treballadors i treballadores que estiguin interessades a sol·licitar aquest servei, poden adreçar-se al servei de Desenvolupament trucant al telèfon 93 878 76 25 o bé enviant un correu electrònic a proempresa@ajmanresa.cat.

L’actuació s’emmarca dins el II Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament, impulsat l’any 2017 per la Regidoria de la Dona amb el suport de la Diputació de Barcelona. El document recull objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes a Manresa i propiciar un model de ciutadania més igualitari, respectuós i equitatiu.


Proempresa - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - info@promanresa.cat | Mapa web