Acompanyament expert - CEDEMplus

Acompanyament expert - CEDEMplus


A qui s'adreça? 

El programa CEDEMplus ofereix un acompanyament especialitzat a persones emprenedores i empreses emergents de menys de 5 anys, prioritzant projectes amb una proposta de valor diferencial, amb potencial de creixement i de creació de nous llocs de treball. 

Què inclou?

El Programa ofereix els següents serveis a les empreses participants:   

a) Diagnòstic de necessitats del projecte empresarial i l'equip. 

Situació actual del projecte empresarial, model de negoci plantejat. Avaluació de les diferents àrees funcionals de l’empresa i la seva estructura per determinar aquells aspectes que poden estar subjectes a millora o a la presa de decisions estratègiques.

b) Fins a 15h d'acompanyament expert
Una vegada realitzada la diagnosi es prioritzaran d'acord amb el/la participant dos reptes concrets a treballar i a millorar mentre duri el programa. 

Àrees:

1- Producte i/o servei: tipologia de servei, catàleg, gamma de productes, estacionalitat, component tecnològic, relació qualitat/preu, factors de diferenciació, canals,....
2- Mercat i innovació: Àmbit geogràfic, model de negoci, criteris de compra, factors de decisió, competència, pes de la innovació.
3- Processos empresarials: Àmbit de gestió, digitalització, sistemes informació, processos automatització.
4- Màrqueting i comunicació:  Anàlisi de la comunicació realitzada.
5- Organització i recursos humans/ Capacitat emprenedora
6- Situació econòmica-financera.

S'assignaran experts específics per treballar en cada un dels reptes de l'empresa segons els seus coneixements i experiència i en base als objectius marcats conjuntament amb el personal tècnic del CEDEM (Ajuntament de Manresa), que supervisarà i coordinarà l'acompanyament.  

c) Activitats de formació en els àmbits d'estratègia i gestió empresarial (opcional)

Al llarg del programa es poden recomanar accions formatives complementàries dins del programa de formació del CEDEM.

d) Suport en la cerca de finançament si el projecte ho requereix.

Durada i continuïtat 

El programa té una durada màxima de 6 mesos. 

Si l'equip del CEDEM estima que la implicació de la persona emprenedora no és suficient i no es pot avançar de forma adequada, no es programaran noves accions d'acompanyament, destinant els recursos a una altra persona que en pugui fer us.

Els objectius són trimestrals i seran mesurats de cara a assegurar la bona direcció del pla d'actuació.

Cost del programa 

100% subvencionat mitjançant l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. L'emprenedor o empresa seleccionada paga 0€ d'un cost estimat de 1.500€ per projecte. 

Sol·licitud

Per tal d'optar a participar al programa, et pots posar en contacte amb l'equip del CEDEM. Es realitzarà una entrevista personalitzada per valorar la participació al programa, amb prioritat per a projectes fonamentats en una proposta de valor diferencial, amb potencial de creixement, de creació de nous llocs de treball i la persona o equip dedicats al projecte. El nombre de projectes a acompanyar està subjecte a la disponibilitat pressupostària.

Mail de contacte: proempresa@ajmanresa.cat

Proempresa - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - info@promanresa.cat | Mapa web