OAE-Oficina d'Activitat Econòmica

OAE-Oficina d'Activitat Econòmica


L’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) de l’Ajuntament de Manresa té com a funció principal apropar els serveis municipals a la ciutadania, i persones empresàries, professionals, emprenedores i autònomes, fent una funció d’acompanyament perquè puguin fer els tràmits d’obres i obertura d’activitats amb agilitat i transparència.

Quins són els nostres objectius?

 • Facilitar la tramitació de les comunicacions i llicències d’obres i activitats
 • Agilitzar els processos de concessió de llicències
 • Escurçar terminis de resposta entre el registre de la sol·licitud i la concessió de la llicència
 • Ser un servei de proximitat per a la ciutadania i per a les persones empresàries, autònomes, emprenedores i professionals i fer-ne un acompanyament en les seves sol·licituds en l’àmbit de les obres i les activitats.
 • Oferir un servei de qualitat i resoldre els dubtes que sorgeixin en la tramitació de tot tipus de comunicacions i llicències d’obres i activitats

Quins tràmits es poden fer a l'OAE?

 • Comunicacions i llicències d’obres: comunicades d’obres (menors i petites), llicències d’obres (majors i menors), pròrrogues, modificacions, moviments de terra, enderrocs, primeres ocupacions parcials o totals, parcel·lació i divisió horitzontal 
 • Comunicacions i llicències d’activitat: comunicacions, llicències, canvis de nom, baixes, modificacions, controls inicials, controls periòdics, obres i usos provisionals
 • Comunicacions i llicències que impliquen intervenció a la via pública
 • Llicències d’activitats extraordinàries 
 • Sol·licitud d’informes i certificats urbanístics

Com funciona l'OAE?

Mitjançant un sistema de cita prèvia resolem els dubtes en la tramitació de totes les sol·licituds relacionades amb les obres i activitats.

En cas de consultes de caràcter tècnic es gestionen cites prèvies entre les persones interessades i els tècnics municipals.

 • Adreça: Plaça Major, 17 - baixos. Manresa.
 • Telèfon: 93 878 24 01
 • Correu electrònic: oae@ajmanresa.cat
 • Horari:
  De dilluns a divendres
  Dilluns, de 9:00 a 18:00 hores
  De dimarts a divendres, de 9:00 a 15:00 hores

  Horari d'estiu, de l'1 de juliol al 15 de setembre
  De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
Proempresa - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - info@promanresa.cat | Mapa web