Pla d'Impuls de l'ESS Manresa

Pla d'Impuls de l'ESS Manresa


L’Ajuntament de Manresa ja té cert bagatge en la implementació de polítiques de foment de l’Economia Social i Solidària (ESS) a la ciutat i a la comarca. Des del 2016 s’han impulsat projectes per donar suport a l’Economia Social i Solidària, tot portant a terme actuacions de foment de la intercooperació, de diagnòstic i mapatge, i de difusió i augment de la demanda, entre d’altres. Des de llavors, s’ha treballat amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, a través de la taula territorial i, des de 2018, es forma part de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).

El Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM), document que defineix els objectius i les actuacions del govern municipal, va establir l’objectiu operatiu 2.3.4. “Donar suport a l'economia social”1 i l’impuls de polítiques que la reconeixen com un actor socioeconòmic de valor. D’aquesta manera, es marcaven com a actuacions prioritàries el foment de la compra i la contractació pública responsable i la creació de cooperatives i altres empreses d'economia social. En aquest marc, s’ha desenvolupat el present Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària de Manresa 2023-2025, amb les finalitats de continuar avançant en l’impuls i el suport a l’Economia Social i Solidària com a model econòmic més just, transformador i centrat en les persones; dissenyar i concretar el desplegament dels objectius marcats al PAM, i establir un full de ruta que estructuri les actuacions dels pròxims anys.

Aquest Pla vol ser i és també una de les materialitzacions del compromís de l’Ajuntament a donar suport a l’Economia Social i Solidària. El marc temporal d’aquest Pla és de tres anys. Passat aquest període, caldrà fer novament un procés de valoració de la situació i identificació de les noves necessitats i objectius. Aquest document parteix de la feina ja feta al llarg d’aquests anys i compta amb les contribucions, propostes i reflexions dels tècnics i representants polítics de l’Ajuntament, del mateix teixit d’ESS del territori, i d’altres actors i ciutadania relacionats amb l’Economia Social i Solidària. El Pla d’Impuls de l’ESS de Manresa 2023-2025 estableix 5 objectius estratègics dividits en un total de 23 actuacions a desenvolupar.

Per saber-ne més llegeix tot el Pla aquí:

Proempresa - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - info@promanresa.cat | Mapa web