Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Ajudes a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur -PRESSUPOST EXHAURIT - Del 02/06/2023 al 22/09/2023-

Ajudes a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur -PRESSUPOST EXHAURIT - Del 02/06/2023 al 22/09/2023-


L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i/o entitats, persones treballadores o professionals autònomes, amb seu o centre de treball a la comarca del Bages, per a la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i també al Servei Local d’Ocupació de ProManresa.

Persones o entitats beneficiàries:

Empreses, entitats, treballadors per compte propi o autònoms, tant si són persones físiques com si són persones jurídiques, sempre que contractin persones en situació d’atur derivades per ProManresa.

Requisits:

➔ Estar legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre.
➔ Tenir domicili o centre de treball a la comarca del Bages.
➔ Haver justificat ajuts anteriors a l’Ajuntament de Manresa.
➔ Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa,
l’Agència estatal de l’Administració Tributària i al corrent amb la Seguretat Social (requisit a mantenir
durant tot el procediment).
➔ No haver estat sancionada per infracció greu en matèria laboral

Quantia de la subvenció i conceptes que cobreix: 

  • L’ajut consistirà en el 100% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos (sempre que siguin dins el 2023). Aquests costos comprenen el salari brut mensual, incloses la prorrata de les pagues extraordinàries i les quotes de seguretat social a càrrec de l’empresa.
  • Es poden demanar un màxim de dues ajudes per empresa.

A qui han de contractar les empreses?

Han de contractar a candidats/es que seleccionarà ProManresa d’acord amb el perfil que haurà definit
l’empresa a la sol·licitud de l’ajut i a l’oferta que haurà de registrar al servei. Els perfils que es poden sol·licitar queden fixats per les bases reguladores i recollits també a la convocatòria i són:

➔ Peonatge d’indústria
➔ Treballadadors/es de serveis de protecció (excepte els habilitats per a dur armes)
➔ Dependents/es, venedors/es, reposadors/es i caixers/es de comerç de venda al detall
➔ Personal de neteja
➔ Personal administratiu i auxiliar administratiu
➔ Mosso/a de magatzem i peonatge de transport
➔ Personal ajudant de cuina
➔ Personal de consergeria
Addicionalment i atenent a la demanda existent en el mercat de treball, es podrà sol·licitar els següents perfils sempre que s’acceptin candidatures de persones sense experiència en el sector:
➔ Peonatge de la construcció
➔ Personal instal·lador

Procés de la sol·licitud:

La presentació de la sol·licitud es durà a terme al Portal de Tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de ManresaAccés directe. S'HA EXHAURIT EL PRESSUPOST D'AQUEST AJUT.

Documentació a aportar:

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

  • Documentació acreditativa del permís de treball per compte propi, llevat que aquest permís ja consti en el document identificatiu de la persona sol·licitant (únicament en el cas depersones físiques estrangeres)
  • Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
  • Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.
  • Document acreditatiu del nombre de treballadors de l’empresa.
  • Declaració responsable, en el supòsit que el/la sol·licitant no sigui el/la representant legal.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb ProManresa al telèfon 93.878.76.25. o bé envieu un correu a prospeccio@ajmanresa.cat

Termini de presentació de les sol·licituds:

S'HA EXHAURIT EL PRESSUPOST D'AQUEST AJUT

Proempresa - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - info@promanresa.cat | Mapa web