L'Ajuntament de Manresa destina 100.000 euros en ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur


04/06/2024

Les subvencions estan destinades a la incorporació de persones que s’han format a ProManresa i es poden sol·licitar fins el 20 de setembre de 2024

 

L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria d’ajudes a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur amb una dotació total de 100.000 euros. Les subvencions cobreixen el 100% dels costos salarials de la contractació de les persones treballadores i cada empresa pot optar a un màxim de dues ajudes que s’atorgaran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds fins que s’esgoti la dotació amb un termini màxim del 20 de setembre.

La subvenció cobreix el salari brut mensual, incloses la prorrata de les pagues extraordinàries i les quotes de seguretat social a càrrec de l'empresa. Una de les novetats d'enguany és que les ajudes estan enfocades a la contractació de 30 persones en situació d’atur que prèviament s’han format a ProManresa en una d’aquestes tres especialitats: administració i atenció al client, logística i màrqueting digital i comerç electrònic.

Aquests perfils han estat seleccionats a partir de l’experiència professional de les persones que integren la borsa de treball gestionada per ProManresa i també a partir de les necessitats ocupacionals del territori a partir de l’anàlisi de les demandes de perfils per part de les empreses del territori. Aquest nou sistema vol posar en valor el treball i reflectir l’augment del capital competencial de les més de 300 persones que cada any es formen a ProManresa per millorar la seva situació professional.

En la sol·licitud dels ajuts, les empreses interessades hauran d’especificar el perfil professional que necessiten d'acord amb els perfils fixats a la convocatòria, el lloc de treball a cobrir, les tasques a realitzar, la formació requerida i altres competències, així com la data prevista d'incorporació. Posteriorment i conjuntament amb els serveis de ProManresa, es treballarà en la cerca de candidats i executar l'ajut a partir de la contractació.

Per accedir a la subvenció, caldrà oferir un contracte indefinit i amb jornada laboral igual o superior a 20 hores setmanals. La dotació màxima de cadascun dels ajuts és d’un màxim de 5.000 euros i cada empresa pot sol·licitar un màxim de dues ajudes. Poden demanar aquestes subvencions les empreses o entitats domiciliades o amb un centre de treball al Bages que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb les administracions.

Enguany, les sol·licituds s'atorgaran per estricte ordre d'arribada una vegada efectuades les verificacions oportunes i fins a exhaurir la dotació pressupostària. El termini de sol·licituds finalitza el dia 20 de setembre i es pot realitzar de forma telemàtica a l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Manresa. 

Les empreses interessades poden consultar més informació en el web de ProManresa i iniciar el procés de sol·licitud en aquest enllaç. Addicionalment, l’Ajuntament ha creat un equip de suport per atendre dubtes durant tot el procés al qual es poden adreçar a través del correu electrònic prospeccio@ajmanresa.cat o al 93 877 64 90.

Aquestes ajudes compten amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc dels Fons de Prestació dels Plans Locals d'Ocupació 2024.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat