Ofertes del SOC - Feina Activa


Ofertes del SOC - Oficines de Treball (Feina activa) 

Les Oficines de Treball gestionen a cada territori les accions del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Al Bages, l'OTG es troba a Manresa, al carrer Verge de l'Alba.

Una de les accions que es gestiona és el portal de feina de la Generalitat de Catalunya que es coneix com a Feina Activa. 

Aquest portal s'encarrega de relacionar les persones que busquen feina amb les empreses que busquen persones treballadores, i gestiona les ofertes de feina. Ofereix un servei integral a les persones que busquen o volen canviar de feina; s'hi inclouen cursos de formació ocupacional i serveis d'orientació professional.

En aquest enllaç podeu accedir al portal feina activa.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat