L'entrevista de feina


L’entrevista de feina es configura moltes vegades com el moment decisiu dels processos de selecció i, per tant, conèixer en profunditat per a què serveix, les formes que adopta i què valoren les organitzacions quan la realitzen incrementa les possibilitats d’èxit i redueix l’angoixa que suposa enfrontar-se a una situació que per si mateixa ja és incerta.

Es més que una conversa sobre la pròpia formació i experiència. Constitueix una eina de venda d’un mateix en la qual es posa en funcionament un mecanisme emocional on juguen un paper clau les habilitats socials i les aptituds personals. La demostració de tenir capacitat per comunicar-se, per gestionar els conflictes, per treballar en equip o de lideratge són, entre d’altres, competències valorades a l’hora de fer una entrevista de feina.

L’entrevista per tant és una eina que fan servir les organitzacions com a prova d’avaluació en els processos de selecció de personal. Consisteix en una conversa formal i en profunditat amb un objectiu doble:

  • Per a qui necessita cobrir el lloc de feina: avaluar en quin grau el perfil de la persona sol·licitant respon als requeriments del lloc que vol cobrir. Comprovar que la persona que opta a la feina, desitja, sap i es capaç d’ocupar el lloc vacant i preveure el rendiment en el mateix.
  • Per a qui opta al lloc de feina: avaluar en quin grau les característiques i les condicions del lloc responen a les seves necessitats i expectatives laborals. Transmetre la seva competència laboral per al lloc de feina i mostrar que desitja, sap i es capaç d’ocupar el lloc vacant.


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat