Interessos professionals


Els interessos professionals són l’expressió de la personalitat i les preferències d’una persona aplicada a l’elecció de la seva vida professional. Conèixer els camps professionals pels que tenim preferència (el nostre perfil d’interessos professionals) és el primer pas en qualsevol procés d’orientació professional.

En aquest enllaç de Barcelona Activa trobaràs eines per descobrir els teus interessos i relacionar-los amb sortides professionals reals i amb perspectiva de futur.

Per la seva banda, les motivacions vers el treball són els principis i valors que guien la nostra conducta i les decisions que prenem en el nostre acompliment professional. Són les atribucions que cada persona li dona al treball i es troben a la base de les seves creences i esquemes mentals. Per tant, són elements molt personals i difícilment modificables. Conèixer-les és fonamental pel nostre benestar personal i per l’ajust als requeriments del lloc de treball. 


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat