Eines 2.0


Estar present a la xarxa i disposar d’una bona identitat digital s’està convertint en una eina que ens pot ajudar (o perjudicar) en el nostre desenvolupament professional. Cada cop és més freqüent que els/les professionals de Recursos Humans cerquin candidats/es o informació d’ells a Internet. Alguns avantatges del reclutament a través dels social media són:

  • L’obtenció de gran quantitat d’informació sobre el candidat/a (a nivell personal i professional) contrastable amb les dades del CV.
  • La possibilitat de valorar candidats/as que no estan en recerca activa de feina.
  • El filtratge d’informació a través de diferents eines que faciliten la selecció de perfils professionals

Per tant disposar d’una identitat digital que ens defineixi i ens doni visibilitat com a professionals esdevé cada vegada més fonamental, sobretot per a qui es troba en procés de recerca activa de feina. Ara bé, la informació que els demés troben de nosaltres a Internet no ha de projectar una imatge de nosaltres mateixos que ens perjudiqui o ens qüestioni com a professionals, pel que hem d’actuar a dos nivells:

  • Creant continguts i fomentant la comunicació a la xarxa, a través dels quals definim una identitat digital professional concreta.
  • Fent un seguiment de les informacions que apareixen vinculades a la nostra identitat digital. Això és: com apareixem a Internet i com són valorats els continguts relacionats amb la nostra identitat on-line, el que s’anomena “reputació digital”.

Davant la multiplicitat d’eines 2.0 amb diferents utilitats, es fa necessari el coneixement d’aquests recursos per saber triar els que millor encaixen amb el nostre objectiu professional i, per tant, amb l’estratègia a seguir pel nostre desenvolupament professional.

Tot professional pot beneficiar-se de la recerca de feina 2.0 a diferents nivells. Hem de tenir en compte, però, que la tendència de les empreses en l’ús de les eines 2.0, tot i que és creixent, encara no es pot generalitzar. Per a perfils professionals poc qualificats, encara tenen un pes significativament superior els canals de recerca de feina tradicionals. Òbviament, la gestió de la identitat digital és especialment indicada per a treballadors/es autònoms, o bé per a professionals amb perfils tècnics, creatius o de l’àmbit de la comunicació

En canvi, sí que ja es poden aprofitar les plataformes 2.0 per potenciar la xarxa de contactes, que ens poden ajudar a conèixer oportunitats laborals. Actualment de fet, la major part de les vacants de llocs de treball es cobreixen a partir de contactes sense que s’hagi fet públiques les ofertes (és part del mercat de treball invisible).

Al document adjunt elaborat per Barcelona Activa pots trobar més informació sobre la identitat digital, la recerca de feina usant webs 2.0, el networking i la reputació digital.

També recull una anàlisi de les eines 2.0 més emprades tal com: 

  • Xarxes socials genèriques i professionals
  • Blocs i microblocs
  • Multimèdia sharing
  • Videocv
  • Sindicació de continguts

A més proporciona algunes recomanacions de com poden ajudar a potenciar una identitat positiva i a cercar vacants.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat