Les proves de selecció


Les proves de selecció són aquelles proves que l’empresa decideix aplicar als candidats/es participants d’un procés de selecció per tal d’avaluar la seva adequació al lloc de feina. L’empresa determina les àrees d’avaluació i les proves específiques que vol realitzar en funció del perfil professional i personal del lloc de treball.

En el mercat de treball actual, les proves de selecció, junt amb la informació del currículum i l’entrevista personal, constitueixen les eines que permeten al seleccionador/a determinar la idoneïtat dels/de les aspirants al lloc de feina. Per tant, és recomanable conèixer les proves de selecció que existeixen per si en algun moment de la teva recerca de feina has de realitzar-les.

L’empresa decideix si vol o no incloure proves als seus processos de selecció en funció del lloc de treball a cobrir. Així, segons el perfil professional requerit es poden aplicar proves més complexes, o més extenses o no realitzar-ne cap. A més, les proves de selecció adquireixen finalitats diferents segons el moment en el que l’empresa decideix aplicar-les. Així, si es realitzen a l’inici del procés, la finalitat de les proves és descartar d’inici als candidats/tes que no compleixen els requisits. Si es realitzen després de l’entrevista, la finalitat és complementar i confirmar la informació obtinguda.

Tot i que existeixen molts tipus de proves i molt diverses en el document adjunt et presentem les més habituals.


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat