El videocurrículum


El vídeo-currículum detalla el nostre perfil professional en un format audiovisual que podem compartir, al igual que altres formats multimèdia. Aporta una informació personal de forma directa que altres recursos on line i evidentment el currículum en paper no són capaços de reflectir. Per tant, És una bona eina de diferenciació, i de valor afegit davant dels altres candidats/es utilitzant la venda personal mitjançant la imatge. La seva duració no ha de sobrepassar els tres minuts. Actualment és un format poc utilitzat i és complement del currículum de paper, no substitut.

És un format indicat si es vol donar un valor afegit al teu currículum en paper i a banda de la informació professional proporcionada, vols mostrar com ets físicament, com t’expresses, quines són les teves competències comunicatives...

És interessant també vincular el videocv a altres eines de social media com blogs, xarxes professionals...

Als següents enllaços pots consultar algunes webs amb informació de vídeo-currículums:

Videocurriculum 1 

Videocurriculum 2 

Videocurriculum 3 

Als següents enllaços trobaràs bons exemples de vídeo-currículums

Ara.cat 1

Ara.cat

Busco curro 

Vimeo 

Youtube 

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat