El currículum


El currículum és l’eina de comunicació escrita clau en els processos de recerca de feina que serveix per establir el primer contacte amb les organitzacions o empreses on aspirem a treballar. Constitueix un resum esquemàtic de la trajectòria professional i formativa d’una persona, redactat de forma que es posa de manifest la idoneïtat del candidat/a per ocupar un lloc de treball determinat.

L’objectiu principal del currículum és obtenir una entrevista de feina. Per tant, el currículum es configura com a un instrument de màrqueting personal ja que ha d’atraure l’atenció - entre molts altres currículums d’altres candidats/es- i suscitar l’interès de qui el llegeix, despertar el desig de conèixer-nos per part de l’empresa i com a resultat final, aconseguir que ens convoquin per fer una entrevista de feina. Aquest és el motiu pel qual és imprescindible adaptar el currículum per a cadascuna de les ofertes de feina.

Un currículum conté dades de caire personal, formatiu i professional estructurades de forma clara i concisa en grans blocs d’informació. 

Existeixen diferents models de curriculums: cronològic, funcional o temàtic, per competències i Europass (model indicat per a fer recerca de feina a Europa). En podeu consultar tres models a l'apartat DOCUMENTS.

També comptem amb diferents formats de presentació, entre els quals hi ha el CV infogràfic o el videocurrículum. 

Si necessites més informació I consells sobre com redactar un Currículum Eficient, la pots trobar en la infografia que t'hem preparat a l'apartat ENLLAÇOS.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat