La carta de presentació


La carta de presentació és una eina més en la recerca de feina. Ens servirà com a targeta de presentació per a la persona a qui fem arribar el nostre CV. No és ni ha de ser un currículum més ni una extensió del mateix, sinó que ha de ser un complement. Una bona carta de presentació de forma esquemàtica identifica el lloc de treball al qual optem. És convenient destacar els aspectes més rellevants de la vostra experiència o formació pel càrrec que ens interessa.

La carta serveix per:

 • Atraure l’atenció de la persona que llegirà el nostre CV i aconseguir una entrevista personal.
 • Exposar de forma breu el nostre perfil professional i personal
 • Mostrar el nostre interès per l’oferta de feina i diferenciar-nos així d’altres candidats/es, tot subratllant els punts forts de la nostra candidatura.
 • Introduir el CV

A l'hora de redactar una carta de presentació és aconsellable tenir present aspectes com:

 • ha de ser personal i identificable amb la vostra persona
 • ha de ser específica per a cada candidatura
 • cal concretar la formació, l’experiència i les capacitats relacionades directament amb les necessitats de l’empresa on l'adreceu
 • pot no només exposar el que ja heu desenvolupat sinó també potencialitats: allò que podeu fer, però que encara no n’heu tingut l’oportunitat
 • ha de ser concreta, estructurada, ordenada i positiva
 • ha d'ocupar només un full de la mateixa mida que els del currículum i amb paper de qualitat
 • ha de ser estèticament agradable, amb marges amplis i espais entre paràgrafs
 • el text ha d’estar escrit en primera persona del singular
 • pot servir per destacar competències que en el currículum poden passar desapercebudes (especialment les capacitats i el perfil potencial)
 • a poder ser, cal adreçar la carta a una persona en particular. Si no coneixeu un destinatari concret, és interessant cercar el nom del responsable de recursos humans i adreçar-li
 • ha d’estar signada, excepte si l’envieu per correu electrònic
 • no ha d’anar grapada al currículum
 • cal revisar molt acuradament l'ortografia i la gramàtica.
 • no escriure amb majúscules ni amb lletra massa petita, ja que en dificulta la lectura.
 • en la salutació i en el comiat, s'han d’evitar tant les fórmules excessivament cordials i col·loquials com les que són massa formals
 • no cal escriure res per sota del comiat, només la signatura i el nom.

La carta de presentació pot generar-se tant per respondre a un anunci com per oferir-nos a una empresa, fent una autocandidatura

En cas que responguem a una oferta publicada a un anunci cal:

 • Llegir atentament l'anunci o l’oferta de treball.
 • Analitzar les necessitats de l'empresa concreta i del tipus de professional que estan buscant

Al següent enllaç de Barcelona Activa podeu consultar un model de carta en resposta a un anunci:

També podem adreçar-nos a una empresa si pensem que el nostre perfil s'ajusta als seus llocs de treball. Encara que en el moment de presentar l’autocandidatura l’empresa a la que la dirigim no ofereixi cap vacant, la informació que els hi enviem pot servir més endavant en cas que en sorgeixi alguna. 

Per redactar una carta-autocandidatura és aconsellable:

 • Aconseguir el màxim d'informació sobre l'empresa i les seves necessitats.
 • Trobar un motiu per demostrar el vostre interès per col·laborar amb ells.
 • Seleccionar els aspectes del currículum que us interessa oferir a l'empresa perquè sabeu que els valoraran positivament.

Al següent enllaç de Barcelona Activa podeu consultar un model de carta d'autocandidatura

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat