Diaris i publicacions on-line


Molts diaris i publicacions (ja sigui en suport imprès o digital), anuncien ofertes laborals, sobretot del seu àmbit geogràfic d'influència.

Alguns exemples de publicacions on podreu trobar ofertes de feina són:

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat