Autocandidatures


Si teniu notícia d'una possibilitat d'oferta de feina podeu posar-vos en contacte amb l'empresa oferent. Oferir els serveis, coneixements i experiència a les empreses sol?licitant una entrevista de feina sense que hi hagi cap oferta concreta es coneix com autocandidatura.

Els contactes amb les empreses es poden realitzar telefònicament, per correu o mitjançant la presentació directa a l'empresa.

Per utilitzar aquesta via, cal tenir molt clar l'objectiu professional que es vol aconseguir i reunir la màxima informació possible de les empreses a les quals us voleu adreçar.

A l'apartat Eines per la recerca de feina d'aquesta web podrà trobar models de cartes de presentació.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat