Serveis a les empreses


Des de ProTreball oferim suport a les empreses en la detecció de necessitats de personal, elaboració de perfils professionals i cobertura de vacants, derivant candidats amb els perfils requerits. A més, si alguna empresa vol col·laborar amb el centre, es poden cedir despatxos i espais per a selecció de personal.

També s'assessora sobre disseny, planificació i realització de cursos específics segons les necessitats formatives de les empreses i, depenent de la formació programada pel propi ProTreball, s'ofereixen pràctiques professionals d'aquells alumnes que estiguin cursant accions de formació professionalitzadora al centre.

Finalment ProTreball pot ajudar a les empreses que necessitin que el seu personal acrediti competències professionals del seu sector i pot facilitar informació legal sobre els tipus de contractes existents en el mercat laboral així com d'altra informació específica sobre aspectes rellevants per l'activitat empresarial com la LISMI, la Llei d'igualtat i la Responsabilitat Social de l'Empresa o les clàusules socials.


Per donar d'alta una oferta o realitzar qualsevol altra demanda podeu trucar al telèfon 93 877 64 90 o enviar un mail a : protreball@ajmanresa.cat

PROJECTE SIMBIOSI

Objectiu

El propòsit és implementar a Manresa el primer projecte de simbiosi industrial a Catalunya per a maximitzar l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles creant les bases per afavorir les sinèrgies entre empreses/entitats.

Què és la simbiosi industrial?

És una nova estratègia empresarial que consisteix en unir diverses indústries i entitats ­—tradicionalment separades— en una sola xarxa on es busquin i es posin en marxa solucions innovadores, dins un mateix territori, per tal de maximitzar l’ús dels recursos: materials, energia, aigua, béns, experiència, logística... per tal d’avançar cap a l’economia circular

A través de la xarxa s’identifiquen oportunitats de negoci que donen lloc a transaccions comercials rendibles gràcies a:

• Donar valor afegit a recursos sobrants

• Trobar solucions innovadores a la provisió de recursos

• Posar en comú el coneixement...

Beneficis

El projecte de simbiosi industrial que es planteja a Manresa ha de servir per:
• Ajudar a las empreses de Manresa i del Bages, a aprendre a aprofitar sinèrgies amb altres empreses tot disminuint els costos i augmentant la competitivitat 

• Enfortir la base industrial de la zona, potenciant la innovació i la creació de noves empreses i llocs de treball

• Obrir camí per a futurs projectes d’innovació i recerca aplicada tant per a empreses com per al desenvolupament territorial 

• Formar i conscienciar sobre el procés d’adaptació cap a una economia circular

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat