Servei d'orientació per persones amb discapacitat
El Servei d'orientació per persones amb discapacitat és un dispositiu regular que ofereix ProTreball gràcies a la col.laboració d'AMPANS. Pretén donar suport a la incorporació al món del treball de les persones amb discapacitat i eliminar els obstacles que dificultin l'accés d'aquestes persones als serveis de formació i de promoció de l'ocupacióEs basa 3 blocs d'accions:a) accions amb persones amb discapacitat en recerca de feina, per fer orientació laboral a partir d'una entrevista ocupacional i posteriors sessions d'auto-coneixement, de coneixement de l'entorn i de mostreig d'eines per la presa de decisions i assumptes de responsabilitats, A més es programen accions de formació i, si en alguns casos coexisteixen situacions personals o familiars problemàtiques, s'emfatitza una atenció social i/o familiar.

b) accions amb empreses, per donar suport a les empreses en els processos de selecció i cobertura de vacants laborals de persones amb discapacitat; si cal, es farà  un complet seguiment posterior per comprovar la satisfacció de l'empresa i mediar en possibles problemes que puguin sorgir.

c) accions amb agents institucionals, económics i socials, per sensibilitzar vers l'especial dificultat de les persones amb discapacitat.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat