Espai de recerca de feina


L'Espai de recerca activa de feina ofereix és un recurs que té com a objectiu facilitar la recerca organitzada i sistemàtica de feina per part del demandant d'ocupació. Per aconseguir-ho es treballa la recerca de feina a través dels diversos portals d'ocupació de la xarxa, i també mitjançant l'optimització de les candidatures dels usuaris.

Cada participant disposa d'un espai equipat amb materials i eines per enviar la seva candidatura a totes les ofertes de llocs de treball que s'adeqüin al seu perfil professional.

Tot i que en aquest recurs es vol fomentar l'autonomia dels usuaris, els espais de recerca de feina ofereixen als aturats:

  • Atenció personalitzada.

  • Elaboració del balanç de competències de la persona participant.

  • Preparació en tècniques i elements actius en la recerca.

  • Un espai d'intercanvi entre les persones participants i entre aquestes i els/les professionals de l'orientació.

  • Una plataforma amb accés directe als diferents portals de feina.

  • Personal tècnic que assessora a la persona participant en tot el que necessita.


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat