Com buscar feina?


En aquest apartat trobareu informació que permeti contrastar les vostres característiques amb els requeriments i l’estat del mercat de treball i que ajudi a definir un projecte professional amb possibilitats d’èxit.

En un moment inicial és molt recomanable fer un acurat anàlisi dels nostres coneixements i competències, així com de les nostres motivacions i interessos professionals. Acte seguit cal que valorem del grau d’ajust del nostre perfil professional a les tendències i demandes del mercat de treball.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat