Mercat de treball


Disposar d'una banda d'informació actualitzada sobre els diferents sectors econòmics locals i les tendències i oportunitats professionals que generen i, d'una altra, sobre legislació laboral és clau per poder prendre decisions sobre quin tipus d'ocupació genera majors expectatives d'inserció laboral. 

Al document adjunt podràs trobar més informació d'aquests factors així com links amb dades actualitzades.


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat