SIOAS. Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.


SIOAS és un servei d'acompanyament laboral integral des de l’orientació al seguiment de la inserció dirigit a les persones que pateixen alguna discapacitat o trastorn de salut mental.

S’adreça a persones que pateixen alguna discapacitat o trastorn de la salut mental amb informe mèdic o certificat de discapacitat igual o superior al 33% que compleixi algun dels requisits següents:

  • Demandants d’ocupació inscrites al SOC com a DONO.
  • Treballadors/es en actiu en empresa ordinària en fase de seguiment de la inserció i treball amb suport.
  • Treballadors/es en actiu en empresa ordinària i inscrites al SOC en situació de millora d’ocupació.

L’objectiu del servei és orientar i acompanyar mitjançant la millora de l’ocupabilitat i aconseguir i mantenir una inserció laboral en el mercat de treball ordinari mitjançant les adaptacions i els ajustaments necessaris en el lloc de treball.

T’oferim accions d’orientació laboral amb eines i canals de recerca de feina adaptats als processos de selecció i formació en noves tecnologies i competències transversals.

Així com un servei de prospecció amb empreses específiques per fer pràctiques no laborals i treballar en la inserció activa de les persones participants. 

Amb el Suport del Departament d'Empresa i Treball. Cofinançat per la Unió Europea"


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat