Programa Orienta 2023


Què oferim?
Un equip de professionals de l’orientació i la prospecció empresarial que t’ajudaran a dissenyar un pla de recerca de feina i un pla de millora de competències i que t’acompanyaran en el procés d’inserció laboral, mitjançant tutories individuals i grupals, oferint-te un catàleg de càpsules formatives amb continguts ajustats a les teves necessitats.

Objectiu del programa:
Millorar l‘ocupabilitat de les persones participants, de la comarca del Bages, aturades o treballadores en situació de precarietat laboral, mitjançant un itinerari personalitzat que pot incloure accions d’orientació per competències i  accions de prospecció, coneixement de l’entorn productiu i d’acompanyament a la inserció.

Adreçat a:
Persones que es troben en situació d’ atur o precarietat laboral a la comarca del Bages.

Requisit per participar:
Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa.
Estar disposat a seguir un procés d’orientació i acompanyament signant un pacte d’itinerari.

On s'han d'adreçar les persones interessades?
A l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat.
Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

ProTreball:
C. Verge de l'Alba, 5-7 - 08241 Manresa
938776490
protreball@ajmanresa.cat

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
Les accions són sense cost per a les persones participants. 
Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat