Llar i cures, feines dignes


Els treballs de cures  son totes aquelles feines que permeten el sosteniment de la vida i del benestar de les persones. Per tant, comprenen les feines de neteja, cures d’infants i  familiars i totes les feines de suport a la família i a la llar. Aquestes feines son avui assumides per persones, majoritàriament dones i migrades, amb unes condicions de precarietat i desprotecció especialment dures. Com a treballadores del règim especial de la llar, no tenen equiparades les seves condicions laborals a la de la resta de persones assalariades. 

El projecte “Llar i cures, feines dignes” busca incentivar l’ocupació de qualitat en tot el sector de l’economia de les cures. Això es pretén aconseguir través de la sensibilització de la població, la creació de recursos ocupacionals per als/les professionals del sector, i el suport i dinamització de la demanda d’aquests serveis, sota empreses o projectes que garanteixin unes condicions de treball dignes.

Concretament, s'estan desenvolupant les següents accions:

1. Formació, empoderament i recursos ocupacionals adaptats: A través de les tutories i entrevistes personals, es defineix, d’entre tots els recursos formatius disponibles, els més adients per a cada perfil. Durant tot aquest any, s'han realitzat un gran ventall de formacions, tallers i capacitacions: coaching i intel·ligència emocional, recerca de feina, empoderament grupal, reparacions bàsiques a la llar, competències clau, característiques i funcionament del règim especial de la llar, formes i possibilitats dins l’emprenedoria col·lectiva, etc. Podeu veure els cursos pendents i en marxa al document adjunt.

 2. Suport a projectes i sistemes de contractació:  es tracta d’impulsar l’activació de sistemes de contractació que garanteixin unes condicions laborals dignes. Es buscarà promoure la creació d’una empresa d’inserció i d’una iniciativa d’economia social, com també d’empreses que es comprometin a garantir unes condicions laborals dignes.

3. Sensibilització i reconeixement social del sector: En aquest camp s'estan realitzant vàries jornades i tallers per reflexionar i visibilitzar la importància de les feines de cures (veure programació pendent al document adjunt). Paral·lelament, s'han elaborat dos materials que esperen millorar el coneixement i el respecte dels drets laborals de les treballadores de la llar, aquests son:

- Guia de contractació en el treball a la llar. Informació i recomanacions per una contractació digna i justa. En aquesta guia, adreçada a famílies i particulars, s’explica el procés de contractació i altres aspectes com la jornada laboral, el càlcul d’un sou just, el pagament de la seguretat social, etc. Podeu trobar-la en centres de salut, equipaments municipals, associacions de gent gran i altres, com també podeu descarregar-les en català o castellà clicant els documents adjunts. 

- Tríptic "Coneixes els teus drets?" Informació sobre drets i legislació laboral per a treballadores de la llar. Tríptic dirigit particularment a les persones treballadores d’aquest camp, per tal de que tinguin clars els drets que estipula la llei i així facilitar el seu reconeixement i evitar-ne la vulneració. Podeu trobar-la en centres cívics, entitats i altres equipaments municipals, com també podeu descarregar--les en català o castellà clicant els documents ajdunts. 

 Si esteu interessats en participar en el projecte, en ampliar informació o en realitzar algun curs podeu contactar-nos al correu llaricures@ajmanresa.cat, trucar o anar al CIO Manresa o als serveis local d'ocupació de la comarca. Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat