Laboràlia


Laboràlia és un projecte experimental de transició escola-treball per a estudiants de 4rt. d'ESO dels instituts i escoles de secundària de Manresa. Aquest programa es vehicula a través d'una adaptació curricular dels alumnes que hi participen per tal que puguin experimentar el món del treball i alhora superar els estudis de l'ESO.

Els objectius del programa són els següents:

  • Facilitar que alumnes de 2n cicle de secundària puguin obtenir el graduat en ESO mitjançant una modificació curricular que comprèn -entre d'altres- la realització de tastets d'oficis, activitats i visites a empreses de la ciutat.

  • Augmentar la capacitat d'integració en el món laboral d'aquests nois/es i preparar-los per poder decidir l'opció més adequada a les seves expectatives (mòduls professionals, Programes de Formació i Inserció, formació ocupacional o accés al mercat laboral).

  • Desenvolupar les capacitats de relació i de cooperació per tal de poder adaptar-se al funcionament de la vida activa.

  • Conèixer de forma experimental mecanismes i habilitats de l'àmbit professional, com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat