Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Programa per a persones perceptores Renda Garantida i persones amb trastorn de salut mental o discapacitat

A QUI S'ADREÇA:
RGC: Persones perceptores de la RGC (ja siguin titulars o familiars beneficiaris), inscrites al SOC com a demandants d'ocupació (DONO)  i com a perfil prioritari:

 • Aquelles amb un grau d'ocupabilitat el qual es por veure incrementat si participen en mesuresactives d'inserció.
 • Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.
 • Dones
 • Aquelles que tinguin càrregues familiars.

SM: persones que pateixin algun transtorn de SM amb informe mèdic del facultatiu o amb certificat de discapacitat:

 • Demandants d'ocupació inscrites al SOC com a DONO (mínim 15 persones)
 • Treballadors/es en actiu en empresa ordinària en fase de seguiment de la inserció i treball amb suport
 • Treballadors/es en actiu en empresa ordinària i inscrites al SOC en situació de millora de feina.

OBJECTIU:

 • Orientar i acompanyar a les persones destinataries de la renda mínima d'inserció i les persones amb discapacitat o transtorns de salut mental en el procés d'inserció mitjançant la millora de l'ocupabilitat i aconseguir i mantenir una inserció laboral en el mercat de treball en el lloc de treball.
 • Inserció laboral a l'empresa ordinària: garantir com a mínim un 20% d'inserció laboral, sobre el total de places atorgades.

REQUISITS:

 • RGC:  Ser persona perceptora / beneficiaria de la RGC.
 • RGC i SM: Està inscrit al SOC com a DONO.
 • SM: Acreditar amb un informe del servei que fa seguiment terapèutic, que es pateix transtorn de salut mental o certificat de discapacitat.

ACCIONS / ACTIVITATS:

Suport tutoritzat i guiat en el procés de RF.

0.1 Context laboral

0.2 Identificació competències transversals bàsiques 

1.1 Motivacions i interessos

1.2 Mercat de treball i ocupacions

2.1 Canals de RF

2.2 Eines de RF

2.3 Procés de seleciió 

2.4 Autoocupació

3.1 Formació en competències transversals

3.2 Formació en noves tecnologies

3.3 Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals

4.1 Prospecció d'empreses

4.2 Seguiment posterior a la inserció 

Tutories (inicials, seguiment, tancament)

El programa preveu la figura del prospector laboral per a la recerca de pràctiques no professionals en centres de treball i, per a la recerca d'ofertes de treball per al col.lectiu (50% de la jornada en cada programa)

DATES ( inici, final, selecció, propera convocatòria)

Inici: 25/12/2017 (inici del contracte programa)
Finalització: 31/12/2022
*Són convocatòries anuals però es pot incorporar gent en cas de baixa, tenint com a màxim sempre 30 usuaris/àries.

TÈCNIQUES RESPONSABLES:

Alba Carretero (acarretero@ajmanresa.cat) -SM

Silvia Arrufat (sarrufat@ajmanresa.cat) -RGC

Susana Pinilla (spinilla@ajmanresa.cat) -Prospectora de RGC i SM

ACTUALMENT, ESTEM PENDENTS DE RESOLUCIÓ DE NOVA CONVOCATÒRIA, TOT I AIXÍ, SEGUIM ATENENT ELS USUARIS/ÀRIES.


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat