Logo Ajuntament de Manresa
Logo ProManresa

Treballem per la cohesió del teixit urbà i apostem per a la petita i mitjana empresa comercial.

Col·laborem amb el sector privat per definir un model de comerç de proximitat que ajuda a la cohesió social i contribueix a la mobilitat sostenible. Les polítiques comercials abasten establiments comercials i de serveis, mercats municipals, mercats de venda no sedentària i fires comercials.

Més informació

Agrupa els diferents serveis de promoció econòmica i desenvolupament empresarial de titularitat municipal.

PRO Empresa contribueix al desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible del territori, mitjançant el foment de la cultura emprenedora i la creació d’empreses, el creixement i la millora de la competitivitat del nostre teixit productiu, i la seva diversificació mitjançant la promoció de noves activitats i sectors innovadors d’alt valor afegit.

Més informació

Incorpora les funcions del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa.

A PRO Treball s'atenen les persones que es troben en situació d’atur o que volen progressar en el seu lloc de treball i s'ofereix una sèrie de serveis que ajudin a millorar la seva situació laboral. També es dona suport al teixit productiu local a l‘hora de cobrir vacants laborals, formalitzar plans de formació i d’altres serveis d’interès per a les empreses 

Més informació